פטפטת
יש לכם מילים?

(לא משנה, אין לי מה לומר.)

המילה


מה יש לכם לומר?


איך כותבים ב"פטפטת"? מוסיפים קו תחתי ("_") אחרי אותיות השימוש:

כ_ש_נבוא ו_נראה את ה_ארץ, נוסיף ו_נאמר, כ_ב_כל ערב שבת: ש_כ_ש_נבוא נמצא את ה_תשובה ו_ה_נחמה.

(כדי שנוכל לזהות כל מילה ומילה.)


מה שמכם?

כתובת אי־מייל

כתובת אתרך

לא לשכוח http!

התרצו שנזכור את פרטיכם בפעמים הבאות?


לעוקץ הלאה.